جستجو برای "حقوق شهروندی"
  • یادداشتی بر ضمان مردم و دولت/

    حقوق شهروندی و مسئولیت های اجتماعی شهروندان

    حقوق شهروندی آمیزه ای از وظایف شهروندان در قبال یکدیگر، شهر و دولت است و همچنین حقوق و امتیازاتی است که وظیفه تامین آنها بر عهده مدیران شهری، دولت و به طورکلی قوای حاکم می باشد....

    07:08 1395/12/17
Shahokhabar Telegran Channel
آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website