کسب3 نشان نقره و برنز، حاصل کار رزمی کاران کامیارانی در رقابت های آسیائی او- اسپرتدرخشش ورزشکاران کامیارانی در میادین بین المللی/

کسب3 نشان نقره و برنز، حاصل کار رزمی کاران کامیارانی در رقابت های آسیائی او- اسپرت

رئیس اداره ورزش وجوانان کامیاران گفت: : براساس اعلام کمیته فنی مسابقات، در بخش رزمی ایران مقام اول را کسب کرد و تیم های افغانستان و ترکیه مقام های دوم و سوم را به دست آوردند.

آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website