نمایندگان منتخب در راستای برنامه های توسعه اقتصادی کُردستان اقدام نمایندفرماندارکامیاران:

نمایندگان منتخب در راستای برنامه های توسعه اقتصادی کُردستان اقدام نمایند

فرماندار کامیاران گفت: از بروز رفتارها وموارد غیرقانونی توسط عده ایی از اعضای شورای اسلامی شهرکامیاران اظهار تاسف می نمایم و برای اینکه این موضوع برای افکار عمومی روشن شود و شایعه سازی ها پایان یابد، باید اطلاع رسانی شفاف صورت گیرد که حقی ناحق نشده و ناحقی، حق قلمداد نگردد.

آخرین اخبار
پربازدیدترین های یک ماه اخیر

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website

ADS In Website